Võis tulla hämmämä :)

MTÜ Setomaa Valdade
Liit MTÜ Setomaa Turism
TUNNUSKIRI
“EHE Setomaa 2012″
Taarka Tarõ Köögikõnõ Obinitsa Seto Seltsimajas
kui parimale turismitegijale, kes väljendab Setomaa kohalikku hõngu ehedalt ja annab seeläbi olulise panuse piirkonna turismimaastikul Setomaale iseloomuliku elulaadi väärtustamisel ja propageerimisel. …
…. 26.septembril 2012
TENNÄ!!! VÕIS HÄMMÄMÄ TULLAQ :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>