Setomaa sünnüpäiv

Ülembtsootska jaga riigisõirakõist.

Ülembtsootska jaga riigisõirakõist.

Setomaa sünnüpääväl, 09.oktoobril oll’ Obinitsa Seto Seltsimajah kõiksugumast tsehkendamist – päivä peeti seminaari ja õdakspoolõ oll’ kirmas – Mokornulga koori tsõõriku kaejatsõ. Muidoki sai õgaütele riigisõira raasakõnõ maitsa. Timahavanõ riigisõir kaalsõ üle 11 kilo. Näüs, kas vahtsõ aastäga sõirameistri tege perrä vai jääs alla :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>