Ruvva- ja piiragu nätäl’

25.-30.maini pakk Taarka Tarõ Köögikõnõ õga päiv erä ruuga ja piirakit.
Iispäiv rabarbri piirak ja kapsta ruvvakõnõ
Tõõsõpäiv musta sitigõ piirak ja maridõ lapšaa
Kesknätäl – kohopiimä piirak ja verevä nakri ruug
Neläpäiv – Kaali krõngli ja uaruug tattõga
Riidi võit suulliimi lörpi kartohka kõrvalõ ja nädälivaihtusõst lätt jo kõtt niipal’lo tühäst, õt võiii söösiq lihhhaaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>