KUTSUMI SETO SÖÖGI OPPUSTÕLÕ

26.JUUNIL KL.10-12

Sõira ja suulliimi oppus
Piimäst, kohopiimäst, munnõst ja võiust saa sõir, päälüssest ja kapstapääst ja minkõstki viil suulliim – tiimi umal kergel käel valmist, maidsami ja kõnõlõmi -mingas ni kuis näid süüdi

29.JUUNIL KL.18-21

Saia, piiragu ja leevä oppus
Panõmi vannamuudu saiakohetusõ minema ni kae kaapast, midäs sinna sisse pandas ni pääle määritäs – soolatsit ni magõhhit. Tuud aigu, ku sai kerküs ja piirak küdsäs, opimi, kuis pujakõist tetäs, kuis leeväkohetus käuma pandas ja kuis leibä kastõtas.

OODÕTAS KUNI 15 INEMIST KÕRRAGA
FOLGIHIND 15 EUR INEMISE KOTTALÕ
ANNA TULÕKIST TIIDÄQ: +372 56203374 vai rieka@taarkatare.com

TELLIQ OPPUSÕPÄIV TIMAHAVAST SETO FOLGI SÕBRAHINNAGA!

http://taarkatare.com