Kirmasõst, maaselitsast ja paastust

Kas ti mälehtät, kuis Ool’a toona maaselitsa kirmasõlt kodo tull’? No vanast oll’ nii, õt kirmasõst pidi ao pääle kodo tulõma – pääväminengist. Vai ku jäitki ilda pääle, sis esi tiidsõt, õt asklõ omma tetä ja maada selle joht kavvaba ei lasta…
Õgal juhul oll’ tä sääl kõvastõ tan’dsnu – nii õt saas räb’kutki säläst – nii kui kohalõ jõudsõ, nii tan’dsma kisti ja inne saas tulõma, ku hummogu kirmas läbi.
A lellänaasel oll’ kosti pantu kodo üteh – liha kah… Vanast oll’ nii, õt maaselitsah oll’ jo lihasöögi aig nätal aigu läbi ja säidse nädälit paastu uutsõ iih. A kostist oll’ lihha ka üteh pantu. Ool’a sis tull’ müüdä tiid ja sei tuud lihha ja esi porisi pääle – patt Pitaluvva, patt Pitaluvva…

Vai, mälehtät, ku Ljoova Peet’ka läts paastu aigu Irboskahe tšaimajja? Tuu õkvalt tetti vallalõ ja väiga olli’ uhkõ söögi kõik üles kirotõt… vinegrett ja mis sääl viil kõik oll’…  No Ljoova Peet’ka tel’se sis tuud vinegretti. Sääl olõs lihha seeh ja… ku tuu sis lauda tuudi, tekk’ Peet’ka suurõ sil’mä ja ütel – vai, njoo omma jo nuusama kroššova, midä imä kotoh tege…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>