Monthly Archives: August 2014

Soome-ugri kultuuripealinn 2015 on Obinitsas!

Setode, Setomaa ning Obinitsa küla sidemed soome sugu rahvastega ulatuvad paljude aastate taha. Meil on ersa ja moksa ning karjalastega ühine sõber Soomemaalt, kes korjas ja talletas 100 aastat tagasi seto laule – Armas Otto Väisanen. Viimati liikus ta aga Obinitsas, Seto Seltsimaja moro pääl ringi 2006. aasta suvel Kauksi Ülle näidendis Taarka. Karjala üliõpilased olid Obinitsas külas 1930 ndatel aastatel, Petseri laulupidudel lehvisid ka meie hõimurahvaste lipud. Võttes vastu sugulasi Udmurdimaalt, Marimaalt, Ersa ja Moksamaalt, Komimaalt, Karjalast, Soomemaalt, Liivlaste maalt, tervest soome-ugri kultuuririigist, kuuleme tuttavaid sõnu, näeme rahvariietel tuttavaid kirju, tuttavaid kombeid, sarnaseid viise ja tantse. Näeme ka seda, et igal rahval on omad oskused elada kodudes, mis asuvad kas tundras, Jäämere ning teiste merede rannikul, taigas, Volga, Kaama kallastel, Karjala järvede rannikutel, Doonau kallastel. Kõigil on ühine tahtmine ning kaasaegses pööräh ilmah ka mure – kuidas anda edasi oma keelt, kombeid, iidseid teadmisi – nii ühiseid kui eripäraseid. Sellest on meil Obinitsas, Seto Seltsimajas ja teistes Setomaa külades olnud pikki, hommikuvalgeni kestnud jutuajamisi soome sugu hõimlastega 20 aasta vältel. Soome-Ugri kultuuripääliina liikumine ja tiitel paneb tõsiselt mõtlema Oskar Looritsa sõnadega sellest, et meie ei ole algus ega lõpp sugupõlvede lõpmatus helmestikus. Samuti sellest, et meie kanda on ainukordne roll sugupõlvede lõpmatus helmestikus. Kõik koos – Obinitsa küla, Mokor- ja Üle-Pelska nulgad, Meremäe vald, Setomaa, Petseri poole setod, head vene sõbrad Pihkvamaalt tahame 2015. aastal kutsuda meie hõimlasi vaatama kõike, mis me aasta jooksul teeme -talsipühale, maaselitsale, laste ja noorte pillilaagritesse, Petseri seto majja soome-ugri rahvussööke õppima ning õpetama, käsitöö tegemiste juurde, Petseri Maarjapäevale ning Radaja festivlaile, soome-ugri filme vaatma ning tegema, soome-ugri teatrit tegema, soome-ugri kirjarahva kokkusaamistele. Soome-ugri põllumeeste kokkusaamistele. Väga kõva väljakutse on ületada 25 miljonilise soome-ugri kultuuririigi meeletud vahemaad. Vaatme, kas oma keelt ja kultuuri õppivad lapsed ning noored saavad hakkama tundidega läbi netiilma Jäämere rannikult-üle Volga ja Kaama, läbi Obinitsa Doonau äärde.
SA Setu Kultuuri Fond tänab südamest kõiki Obinitsa, Mokor- ja Üle-Pelska nulga, Meremäe valla, terve Setomaa, Petserimaa, Tsiistre nuka rahvast ühes töötamast Obinitsa saamiseks Soome-Ugri Kultuuripealinnaks. Väga palju tööd on meil alates 11.08.14.
Silm läts likõst saiõh eelä õnnitluisi Kaama veerest, Eestist ja pallodõ hüvvi inemisi käest. Andku Jummal meele kõigilõ tervüst ja joudu ütteh opmast, tegemäst ja ummilõ latsilõ uma ni soomõ-ugri tiidmisi edesi andmast.

SA Setu Kultuuri Fondi juhatuse esimees Hõrna Aare