Monthly Archives: May 2014

vesi pääle :)

Hummõn, 28.mail ja mõnõq pääväq viil seltsimaja iih kaibõtas viivärki. Tuu tähendäs, õt saai massinaga reppi sõita – midägi tetä – piat inne ületii kunstizaalih ar käuma – a vaest teele miildüs :) Näet ilosit joon’stuisi ja saat mõnõ sammu jalaga kävvu :)

Ruvva- ja piiragu nätäl’

25.-30.maini pakk Taarka Tarõ Köögikõnõ õga päiv erä ruuga ja piirakit.
Iispäiv rabarbri piirak ja kapsta ruvvakõnõ
Tõõsõpäiv musta sitigõ piirak ja maridõ lapšaa
Kesknätäl – kohopiimä piirak ja verevä nakri ruug
Neläpäiv – Kaali krõngli ja uaruug tattõga
Riidi võit suulliimi lörpi kartohka kõrvalõ ja nädälivaihtusõst lätt jo kõtt niipal’lo tühäst, õt võiii söösiq lihhhaaa.