Ütele poolõ…

Kuismuudu ma ütelepoolõ 6 kilo sõira keedi.
Võti kolmõlidsõ paa ja panni põh’a kül’mä vett täüs, vali umalehmä piimä pääle, nii õt tsuut üle poolõ paa olõsi ja panni kuuma plaadi pääle. Kääni praadiaho vallalõ. Võti puul killo piparkoogi kohetust ja rullõ võiupaprõ pääl nii poolõ sentimeetri paksusõst. Panni umalehmä kohopiimä kiimäminekil piimä sisse, nii õt pada täüs sai. Kääni pliidi kinni. Lätsi otsõ külmäst kapist võiu, poodikohopiimä ja munaq arq. Kääni paah kohopiimäl tõõsõ poolõ. Nõsti paa kõrvalõ ja suladi eelätsest sõirateost alalõ jäänü kolmandiku paki võidu väikoh kausih. Nõsti piimä tagasi, nõsti piparkoogikohetusõ üteh võiupaprõga küdsämisõ plaadi pääle ja määre päält võiuga kokko. Panni kats supiluidsa täüt umamehiläste mett sinnäsamma kaussi, koh võidu suladi. Nõsti piimä kõrvalõ, kääni pliidi vallalõ. Suladi mii pehmebäst. Kääni pliidi kinni, nõsti sõirapaa plaadi pääle. Määre mii piparkoogi kohetusõ pääle. Nõsti kohetusõ üteh plaadiga praadiahjo. Otsõ sõgla ja poti, vali kohopiimä sõgla pääle. Panni paa likko. Võti vahtsõ paa, panni vett põhja ja piimä pääle ni kiimä. Võti puul pakki juubeli tordipulbrit ja segäsi tsilga viiga kohetusõst valahudi õlli mano. Võti 5 väikokõist Saptja-aia ubinat ja puhasti ni jupõndi ar. Võti ahoplaadi vällä ni vali juubelitordi kohetusõ piparkoogikohetusõlõ pääle, nõsti praadiahjo tagasi. Vali umalehmä kohopiimä patta piimä mano. Kääni pliidi kinni. Võti tuusama juubelitordikohetusõ kausi ja panni sinna sisse 3 poodikohopiimä, 3 munna ni valahudi tsukrit. Segäsi ar. Valahudi mano udmurdi palsamat Legenda. Segäsi ar. Valahudi mano juubelitordi pulbrit, segäsi ar. Kääni kohopiimäl tõõsõ poolõ. Võti praadiahost panni vällä, panni ubinaq pääle ja puistsi juubelitordi pulbriga üle. Otsõ pooligut kuionuisi kurõmarju pakki takah. Löüdse üles, vali kats väikot peotäüt poodikohopiimä sisse, segäsi ar. Mõsi paa ar. Otsõ pooligu palohvkasahvti purgi külmäst kapist ar. Nõsti kohopiimäpaa kõrvalõ. Võti küdsämisplaadi ahost, panni palohvkasahvti pääle, nõsti tagasi. Panni puhta paa põhja paki võidu sulama. Vali sõgla päält kohopiimä tõistõ anomahe, vali vahtsõ kohopiimä sõgla pääle. Panni paa likko. Otsõ küümneq vällä. Tõi sõiravormiq sahvrist üles. Võti panni praadiahost, vali poodikohopiimä pääle, kääni praadiaho kuumusõ väikobast. Panni võiu paaga kuuma plaadi pääle ja vali kohopiimä pääle. Kuumudi. Pessi munaq sisse. Kuumudi ni segäsi. Vali küümneq sisse, segäsi, panni suula. Pessi, pessi, pessi – hüäle- ja kuralõ poolõ. Nõsti lavva pääle. Mõsi paa ar, panni vahtsõ piimä viiga patta kiimä. Naksi sõiru vormõ pite jaotamma kaalu perrä – 50, 75 ja 150 grammilitsi, üts kolmõsaalinõ kah. Vaihtõpääl panni kohopiimä piimä sisse. Ku sõirapada tühi, panni tuu likko. Hõiksi imä alla, õt tä sõiraq ar külmä veesi – lavvapääl ruumipuudus. Kääni kohopiimäl tõõsõ poolõ. Võti kolq munna ja kolq supiluidsa täüt tsukrit – pessi massinaga vatulõ. Panni kolq supiluidsa täüt jauha mano, segäsi läbi. Võti ahost piiragu, vali munajahu segu sinnä pääle ja ahjo tagasi. Mõsi paa ar. Panni võiu sulama. Otsõ mooniseemneq vällä. Vali sõgla päält kohopiimä võiu pääle. Kuumudi kohopiimä võiu seeh. Segäsi ümbre. Pessi munaq sisse. Segäsi ümbre. Valahudi mooniseemneq sisse, segäsi. Panni soola sisse, naksi pessmä – hüäle- ni kuralõ poolõ. Valmist sai. Nõsti piiragu ahost vällä. Kääni praadiaho kinni. Naksi sõiru vormõ pandma ja kaalma. Jal õks 50, 75 ja 150 grammidsõ, 250-linõ sai kah. Mõsi paa ar. Hõiksi imä piirakut süümä. Panni 4 150-list sõira külmkappi selle, õt vormipuudus tull’. Panni jal piimä puhta paaga kiimä. Seen’ sõi piirakut ja mõsi pata. Vali kohopiimä piimä sisse, otsõ jalki küümneq vällä. Kääni kohopiimäl tõõsõ poolõ. Otsõ väikoba paa, panni sinnä ka piimä kiimä. Vali kohopiimä sõgla pääle. Mõsi kats pata ar. Ütega panni võiu sulama. Vali perä kohopiimä patta. Naksi tõõsõ paa seeh sõira kokko pessmä. Kääni vaihtõpääl tõõsõl kohopiimäl tõist külge. Jaodi jal kaalu ni vormõ pite sõira lakja. Panni paa likko. Vali väikost paast kohopiimä sõgla pääle. Mõsi pata. Panni võiu sulama. Pessi üte sõira viil kokko – küümnilda, mooniseemnilda – niisamata hää puhta maiguga sõirakõsõ. Jaodi vormõ pite. Sai viil 4 150-list. Pääle tuu tulli sõirakiitmisõ juttu kirotama. Imä mõsk senimaani anomit ja küüki… A ütelepoolõ sai üle 6 kilo sõira valmist – kõõst kuus tunni lätski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>