Rüärull.

Ilda aigu oll’ nii, õt väiga pal’lo piirakit tel’ti. Naksi ma naane sis mõtlõma, õt midäs tetä ni kohe minnä. Setokõisi kuulsa pärmikohetusõ piiraguq olõi tõõsõl pääväl inämp nii hüä’ süvvä – lämmi piirak õks lämmi piirak.
A hummogu vajja jo varra minnä, ao pääle astma naada.
Mõtli ja mõtli ni vällä mär’ksõ –
Eestiaol Setomaal torti küdseti?
Küdseti.
Kohopiimä vai päälüst vaihõlõ panti?
Panti.
Mar’amoosi pääle panti?
Panti.
Kokko rulliti?
Õs rullita – a ma rulli.
Vot saigi rüärull kohopiim vaihõl ja kruusapiiragu päälüst mano pant – õkvalt tõõsõl pääväl hüä haugada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>