Menüüq

Suvinõ söögikõnõ keedeti õks pliidi pääl – kes tuu tarõh joud ollaq, ku õga päiv ahjo küttä. Vot sis tulõgi mõtõlda, õt mis saa – kas süüt ruvvakõist, kartohkat, praadilihha, suulliimi ni piirakit vai lepüt takahtettü ahosöögiga :) Kõtu õks täüs saat, selle, õt mi man trehväs säänest ruuga nägemä, koh lihha rohkõba seeh, ku aiavilja.

Suurõbalõ rahvalõ tetäs süük inne valmist:

Koolilatsi lõunasüük ruug, pudõr, piiraguraas, tšai 6 eur latsõ kottalõ
Grupilõuna hind kul’atas 9 ja 15 euro vahepääl, a kallibalt saat kah :)
Kohapäält tellih om ruvva hind 2.50 -4.00 eur
Väiko söögi hind 5.50 euri
Vägevä söögi hind 12 euri
Suur massinakohvi mass 2.50, väikene 1.50
Magussüük mass 1.50 – 2 eur

Seto süüke om sääntsit ja määntsit – anna tulõkist ette tiidäq ja lepiq kokko, mis sullõ meeleperi olõsi.

Mi puult saat üteh osta:
Kuninga sõirameistri sõira 20 eur kg
Saptja Nasta tävvelist saia 3 eur päts
Siimnidõga tummõt saia 3.60 eur päts
Hõimlaisi kaalisaia 3.60 eur päts
Hõrna Anne tsukrikrõnglit 8 eur kg
Soolatsit krõnglisaiu 8 eur kg
Ülepanni piirakit soolatsit ni magõhit 16 eur plaaditäüs (35×35 cm)
Kõiksugumast sorti leibä 4 – 6 eur päts
/rüä, kes’vä, nisuleib, mano pantu siimnit vai
liivapuu marju vai kurõmarju/

 

Anna sõira ja leeväsoovist tiidä päiv ette, piiragu ja saia saat hummogusõ kõl’stamisõ pääle õdagust kätte