Udmurdi jutussõq

Udmurtias 14-22.11.2012 095Udmurtias 14-22.11.2012 076Mi olli Raya Pay man üüd. Raya Pay kullõl sõnna ja õs tuu suurt süüki lavva pääle. Õnnõ puljongit ja siini ja kurki ja leibä ja viinamarju ja kotletti ja kanna ja tšaid ja saia ja maasigõ sahvti ja… Nii mi istsõmi poolõ hummoguni ja jutatimi. Elost.
Asõmaq tetti sängü ja diivani pääle… Olli jo pia magama jäänü, ku Raya Pay minno tassakõistõ herät ja küüsse, kas tä võis köögi tulõ palama jätta – õga minno ei sekä. Ma olõs Raya Pay man üüd olnu viil – mõtli, õt nii om kombõst ja õga tä tuli minno õs sekä ka väiga.
Hummok, Setomaa aig kl.6. Raya Pay sääd hummogusüüki lavva pääle. Kõik üü oll’ kikas paah keenü – ruvva jaost. Kõik üü oll’ ka telefon helisenü ja tuli magajit segähänü. Pia tulliq kats naabrinaist kaema üts ütelt, tõõnõ tõõsõlt puult – üts tuuperäst, õt mille tuli üü läbi palli, tõõnõ tuu peräst, õt mille kikas hummogu kirg’mäldä jätse.
Raya Pay peläs, õt seto essüse üüse maja pääle ar – selle jätse tulõ üüsest palama. Esi tä kah pal’lo õs makaq…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>