Soome-ugri kultuuripealinn 2015 on Obinitsas!

Setode, Setomaa ning Obinitsa küla sidemed soome sugu rahvastega ulatuvad paljude aastate taha. Meil on ersa ja moksa ning karjalastega ühine sõber Soomemaalt, kes korjas ja talletas 100 aastat tagasi seto laule – Armas Otto Väisanen. Viimati liikus ta aga Obinitsas, Seto Seltsimaja moro pääl ringi 2006. aasta suvel Kauksi Ülle näidendis Taarka. Karjala üliõpilased olid Obinitsas külas 1930 ndatel aastatel, Petseri laulupidudel lehvisid ka meie hõimurahvaste lipud. Võttes vastu sugulasi Udmurdimaalt, Marimaalt, Ersa ja Moksamaalt, Komimaalt, Karjalast, Soomemaalt, Liivlaste maalt, tervest soome-ugri kultuuririigist, kuuleme tuttavaid sõnu, näeme rahvariietel tuttavaid kirju, tuttavaid kombeid, sarnaseid viise ja tantse. Näeme ka seda, et igal rahval on omad oskused elada kodudes, mis asuvad kas tundras, Jäämere ning teiste merede rannikul, taigas, Volga, Kaama kallastel, Karjala järvede rannikutel, Doonau kallastel. Kõigil on ühine tahtmine ning kaasaegses pööräh ilmah ka mure – kuidas anda edasi oma keelt, kombeid, iidseid teadmisi – nii ühiseid kui eripäraseid. Sellest on meil Obinitsas, Seto Seltsimajas ja teistes Setomaa külades olnud pikki, hommikuvalgeni kestnud jutuajamisi soome sugu hõimlastega 20 aasta vältel. Soome-Ugri kultuuripääliina liikumine ja tiitel paneb tõsiselt mõtlema Oskar Looritsa sõnadega sellest, et meie ei ole algus ega lõpp sugupõlvede lõpmatus helmestikus. Samuti sellest, et meie kanda on ainukordne roll sugupõlvede lõpmatus helmestikus. Kõik koos – Obinitsa küla, Mokor- ja Üle-Pelska nulgad, Meremäe vald, Setomaa, Petseri poole setod, head vene sõbrad Pihkvamaalt tahame 2015. aastal kutsuda meie hõimlasi vaatama kõike, mis me aasta jooksul teeme -talsipühale, maaselitsale, laste ja noorte pillilaagritesse, Petseri seto majja soome-ugri rahvussööke õppima ning õpetama, käsitöö tegemiste juurde, Petseri Maarjapäevale ning Radaja festivlaile, soome-ugri filme vaatma ning tegema, soome-ugri teatrit tegema, soome-ugri kirjarahva kokkusaamistele. Soome-ugri põllumeeste kokkusaamistele. Väga kõva väljakutse on ületada 25 miljonilise soome-ugri kultuuririigi meeletud vahemaad. Vaatme, kas oma keelt ja kultuuri õppivad lapsed ning noored saavad hakkama tundidega läbi netiilma Jäämere rannikult-üle Volga ja Kaama, läbi Obinitsa Doonau äärde.
SA Setu Kultuuri Fond tänab südamest kõiki Obinitsa, Mokor- ja Üle-Pelska nulga, Meremäe valla, terve Setomaa, Petserimaa, Tsiistre nuka rahvast ühes töötamast Obinitsa saamiseks Soome-Ugri Kultuuripealinnaks. Väga palju tööd on meil alates 11.08.14.
Silm läts likõst saiõh eelä õnnitluisi Kaama veerest, Eestist ja pallodõ hüvvi inemisi käest. Andku Jummal meele kõigilõ tervüst ja joudu ütteh opmast, tegemäst ja ummilõ latsilõ uma ni soomõ-ugri tiidmisi edesi andmast.

SA Setu Kultuuri Fondi juhatuse esimees Hõrna Aare

KUTSUMI SETO SÖÖGI OPPUSTÕLÕ

26.JUUNIL KL.10-12

Sõira ja suulliimi oppus
Piimäst, kohopiimäst, munnõst ja võiust saa sõir, päälüssest ja kapstapääst ja minkõstki viil suulliim – tiimi umal kergel käel valmist, maidsami ja kõnõlõmi -mingas ni kuis näid süüdi

29.JUUNIL KL.18-21

Saia, piiragu ja leevä oppus
Panõmi vannamuudu saiakohetusõ minema ni kae kaapast, midäs sinna sisse pandas ni pääle määritäs – soolatsit ni magõhhit. Tuud aigu, ku sai kerküs ja piirak küdsäs, opimi, kuis pujakõist tetäs, kuis leeväkohetus käuma pandas ja kuis leibä kastõtas.

OODÕTAS KUNI 15 INEMIST KÕRRAGA
FOLGIHIND 15 EUR INEMISE KOTTALÕ
ANNA TULÕKIST TIIDÄQ: +372 56203374 vai rieka@taarkatare.com

TELLIQ OPPUSÕPÄIV TIMAHAVAST SETO FOLGI SÕBRAHINNAGA!

http://taarkatare.com

vesi pääle :)

Hummõn, 28.mail ja mõnõq pääväq viil seltsimaja iih kaibõtas viivärki. Tuu tähendäs, õt saai massinaga reppi sõita – midägi tetä – piat inne ületii kunstizaalih ar käuma – a vaest teele miildüs :) Näet ilosit joon’stuisi ja saat mõnõ sammu jalaga kävvu :)

Ruvva- ja piiragu nätäl’

25.-30.maini pakk Taarka Tarõ Köögikõnõ õga päiv erä ruuga ja piirakit.
Iispäiv rabarbri piirak ja kapsta ruvvakõnõ
Tõõsõpäiv musta sitigõ piirak ja maridõ lapšaa
Kesknätäl – kohopiimä piirak ja verevä nakri ruug
Neläpäiv – Kaali krõngli ja uaruug tattõga
Riidi võit suulliimi lörpi kartohka kõrvalõ ja nädälivaihtusõst lätt jo kõtt niipal’lo tühäst, õt võiii söösiq lihhhaaa.

Etendus

etendus Trummiot'sja, foto Merlin Lõiv02.mail kl.19 Ateljee-Galerii Hal’as Kunn hoovis Obinitsas Kauksi Ülle etendus TRUMMIOT’SJA Obinitsa Naisseltsi Lihavõttõteatri esituses ja etendus KONNASILM Karisilla Küläteatri esituses. Kestvus 2×40 minutit, pilet täiskasvanud 4 eur, lapsed 2 eur